VELAYET DAVALARINA DELİL TOPLAMA

Velayet Davalarına Delil Toplama

Ülkemizde ve çeşitli dünya ülkelerinde evlilikler ister dini inançlara göre ve resmi olarak nikâhlar ile gerçekleşmektedir.  Evliliklerin herhangi bir sebebe dayalı olarak son bulması halinde evlilik birliği içerisinde elde edilen gayrimenkuller, para, motorlu taşıt ve benzeri malın, eşyanın, paranın paylaşılması gündeme gelmektedir. Ancak bunların hepsinden önemli olan evlilik birliği içerisinde müşterek tarafların çocuklarının velayetleridir. Ülkemizde taraflar arasında evlilik birliği son bularak boşanma kararı alındığında taraflar mal paylaşımı ve çocukların velayeti hakkında anlaşmaya varamadıklarında taraflardan birinin veya her iki tarafın karşılıklı açacakları çekişmeli boşanma davasının yargılaması sonucunda Sayın mahkemenin hâkimi bu hususlar üzerine hüküm kuracaktır. Ancak ülkemizde tarafların boşanma kararı aldıklarında çocuklar ortada en çok zarar gören taraf olmaktadırlar. Boşanma sürecinde genelde kusurlu erkekler eşleri ile barışmak, evlilik birliğini devam ettirmek veya boşanılacaksa eşine karşı fazla mal ve para vermemek için çocukların velayetini koz olarak kullanırlar. Bu nedenle çocuklar bu durumdan oldukça fazla etkilenerek çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalırlar.

Boşanma kararı alan kişiler yukarıda belirttiğimiz hususlar nedeni ile çocukların velayetini boşanacağı eşlerine karşı koz olarak kullanırlar. Çocuğun velayetini almak isteyen haklı olan eş yargılama sürecinde çocuğunun velayeti konusunda mağdur olmaması için eşinin kusurunu ispatlaması gerekmektedir. Mahkemede yapılan yargılamalarda ispatlanacak olan kusurlar elle tutulur gözle görülür hukuka uygun elde edilmiş delillerle ispatlanması gerekmektedir.

Ülkemizde aile hukukumuzu düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu altıncı kısmında velayet başlığı altında boşanan eşlerinin çocuklarının velayetlerinin, bakımının, eğitiminin, sağlıklarının ve yaşam ile ilgili her türlü sorumluluklarının velayetin verileceği tarafın yükümlülükleri 182. Maddede açıkça belirtilmiştir.

182.MADDE

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Yukarıda belirtilen kanun maddesinde çocuğun velayetinin hâkim tarafından hangi tarafa verileceği ve ne şekilde verileceği açıkça belirtilmiştir. Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 323. Maddesinde velayet verildikten sonra çocukla velayet verilmeyen anne veya baba arasında şahsi münasebet tesisinin kurulması ile ilgili düzenleme yer almaktadır.

323.MADDE

Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Yukarıda ki maddede kanun koyucu çocuğun görüş hükümlerini düzenlemiştir. Kanun koyucu ayrıca 326. Maddede de çocuk ile anne veya baba arasında şahsi münasebet tesisinin düzenlenmesindeki yetkili mahkeme ile çocuğun kişisel ilişkiye yönelik bir düzenleme yapılıncaya kadar velayet hakkına sahip veya bir düzenleme yapılıncaya kadar geçici olarak çocuğun kendisine bırakmış kişinin rızası dışında kişisel ilişki kurulamayacağı yönündeki düzenleme yer almaktadır

326. MADDE

Kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili bütün düzenlemelerde çocuğun oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Boşanmaya ve evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kuralları saklıdır. 

Çocuk ile kişisel ilişkiye yönelik bir düzenleme yapılıncaya kadar, velâyet hakkına sahip veya çocuk kendisine bırakılmış kişinin rızası dışında kişisel ilişki kurulamaz.

Yukarıda belirtilen kanun maddeleri çocuğun velayetinin hangi tarafa hangi şartlarda verileceğini ve çocuğun velayet verilmeyen anne veya baba ile arasında kurulacak olan şahsi münasebet tesisi hakkında hükümler yer almaktadır. Çocuğun velayetini almada delillerin etkisi çok büyüktür. Bu deliller hukuka uygun olarak elde edildiğinde çocuğun velayetinin kime verileceği, çocuğun aylık nafakasının miktarı ile birde çocuğun velayeti alamayan karşı taraf ile hangi aralıklarda şahsi münasebet tesisi kurulacağı hakkında Sayın mahkeme tarafından verilecek olan hükümleri temelden etkileyecektir.

Örneğin; eşini aldatan veya haysiyetsiz yaşam süren bir kişinin çocuğuna kötü örnek olacağından çocuğun eğitimi, sağlığı ve yaşamı ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları düzenli olarak yerine getiremeyeceğinden kendisinin çocuğunun velayetini alması zorlaşacak hatta imkânsız hale gelecektir. Yine gereksiz yere zevki ve keyfine çok para harcayan bir kişinin yaptığı harcamalar elle tutulur gözle görülür delillerle ispatlanması halinde çocuğun nafakasının artmasında etkilidir. Elde edilen deliller velayeti alamayan anne veya babanın uyuşturucu müptelası olması veya çeşitli cinsel sapkınlığının delillerle mahkemede ispatlanması durumunda çocuk ile velayet verilmeyen anne veya babanın şahsi münasebet tesisinin süresinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. Normalde anlaşmalı boşanmalarda her hafta sonu çekişmeli boşanmalarda 15 günde bir çocuk ile şahsi münasebet tesisi kurulması üzerine hükümler boşanma davasının görüldüğü Sayın Mahkemelerce hüküm verildiği verilen bu hükümleri ise ilgili Yargıtay Dairelerinin onadığı görülmektedir. Ancak yukarıda belirtilen uyuşturucu kullanımı, cinsel sapkınlık ve benzeri hususların mahkemede hukuka uygun delillerle ispatlanması halinde Sayın mahkeme velayeti alamayan tarafa çocuğun 30 günde 1 veya 15 günde 1 şahsi münasebet tesisine hükmettiği ancak şahsi münasebetin gün içerisinde başlama ve bitiş saatleri arasında çocuğun anne-baba veyahut pedagog, çocuk gelişimi uzmanı, sosyolog ya da uzman bir kişinin refakatinde çocuğun görülmesi yönünde hüküm verildiği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar incelendiğinde çocuğun velayetinin alınması, çocuk ile anne- baba arasında şahsi münasebet tesisisin zamanı ve münasebet kurulma şekli ile birlikte çocuğa verilecek olan nafakanın miktarının tespit edilmesi hukuka uygun elde edilen delillere bağlı olduğu açıkça görülecektir.

Firmamız CLASS DEDEKTİFLİK yaklaşık 10 yıllık tecrübesi ile kurulduğu günden bugünlere açılmış veya açılacak olan binlerce velayet davasına yasalara uygun delil temin etmiştir. Ayrıca bu konu ile ilgili firmamızdan hukuki danışmanlık talep eden kişilere de her türlü hizmet verişmiştir.

Sizlerde eşinizden boşanma kararı alarak çocuklarınızın velayetini almak istediğinizde profesyonel yardım almak istediğinizde sizler firmamızın merkezini 7 gün 24 saat +90 542 484 25 26 numaralı telefondan arayarak firma yetkililerimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

NOT: Sayın misafirimiz çocukların velayeti alınması konusu çok ciddi bir konu olup bu konu hiçbir ihmale, tecrübesizliğe, yanlış iş ve işleme mahal veremeyecek kadar önemli bir konudur. Böyle bir durumda olan kişiler kesinlikle profesyonel, hukuki ve delil temini konusunda yardım almalıdır. Aksi taktirde hayatta en çok kıymet verdiğiniz, canınızdan çok sevdiğiniz çocuklarınızın üzülmelerine, geleceklerinin tehlikeye atılmalarına neden olacak olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Whatsapp

İLETİŞİM
WHATSAPP