PERSONEL TAKİBİ VE ARAŞTIRMASI

PERSONEL TAKİBİ VE ARAŞTIRMASI

Gelişmiş dünya ülkelerinde faaliyet gösteren ticari firmalar yaklaşık 100 senedir çalışan firma personellerini takip altına almaktadır. Faaliyet gösteren birçok şirketin kendi bünyesinde bulunan güvenlik, istihbarat ve araştırma birimleri mevcuttur. Bu tür büyük şirketler kendi personellerinin araştırılmasını bu birimlere yaptırmaktadır. Herhangi bir güvenlik, istihbarat ve araştırma birimi mevcut olmayan kurumsal firmalar çalışan personellerinin araştırılması işini özel dedektiflik firmalarından araştırma hizmeti almak sureti ile karşılamaktadırlar.

Dünya genelinde markasını kanıtlamış kendi sektörlerinde söz sahibi olan firmalar bünyelerinde çalıştırdıkları personelin öncelikle verimliliğini arttırmak daha sonra personelin güvenilirliğini ve sadakatini ölçmek ve iş yerine sağladığı katkıların tespit edilmesi maksadı ile çalışan personelleri hakkında araştırma yapılmasını konularında hizmet yaptırmaktadırlar.

Firma personelleri hakkında yapılan araştırmaların bazıları

Firmalar işe personel alımlarında işe alınacak olan personelin kalifiye bir eleman olup olmadığı, kendisinin güvenilirliği ile birlikte geçmişte çalışmış olduğu iş yerlerinin ve CV’sinde belirtmiş olduğu referanslarının doğruluğunun araştırılması (CV doğrulaması),

Firmalar konusunda uzman bir kişinin işe alınması aşamasında iş müracaatında bulunan kişinin uzman olduğunu gösteren diploma, yüksek lisans, sertifika, ruhsat ve benzeri resmi belgelerin doğruluğunun araştırılması,

Firmalar çalışan personellerinin güvenli bir şekilde çalışarak firmanın bünyesinde bulunan her türlü araç, gereç ve ticari ürünlere karşı hırsızlık suçunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması,

Firmalar alım satım işleri ile ilgili görevli müdür ve altında hizmet veren çalışanlarının gereğinden fazla indirim, iskonto ve benzeri eylemler gerçekleştirerek firmanın zarar etmesine sebep olan konuların araştırılması,

Firmalar stratejik birimlerde görev yapan geniş yetkiye sahip olan şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi, şirket genel müdürü, şirket müdürleri ve diğer çalışan personelin resmi evraklarda usulsüzlük yapmak sureti ile şirketin maddi kaybına neden olması ayrıca şirket kasasından sahte belgeler düzenlemek suretiyle kasadan para çalınması olaylarının araştırılması,

Firmalar bünyelerinde satın alma gibi hassas birimlerde görev yapan personelin herhangi bir rüşvet, para alma, para verme, hediye adı altında değerli hediyeler kabul ederek kendisine verilen yetkiyi kötüye kullanmak sureti ile şirketin maddi kayba neden olduğu konuların araştırılması,

Firma çalışanları arasında ciddiyetsiz iş yapma, laubalilik, firmada çalışan personelin karşı cins ile yakınlaşması, aşk yaşaması, cinsel birliktelik kurması gibi durumların araştırılması,

Firmada çalışan üst düzey genel müdür, müdür, kısım amiri ve şef pozisyonundaki personelin kendi altında çalışan diğer personele (cinsel taciz) eylemini konularının araştırılması,

Firmada çalışan personelin araç, gereç ve firma imkânlarını kendi şahsi işinde kullanarak firmanın maddi ve manevi zarara uğradığı konularda yapılan araştırmalar,

Firmada çalışan personelin şehir içi, şehir dışı ve yurt dışında görevlendirildiğinde görevine layık hal ve hareketler içerisinde bulunup bulunmadıkları ile personelin kendisine verilen görevi tam olarak yerine getirip getirmediği konularının araştırılması,

Firmanın ürünlerinin bulunduğu depolarda görev yapan personelin isteyerek veya isteği dışında malların depodan dışarı çıkması veyahut bazı art niyetli depo çalışanları depoda var olan malları satmak suretiyle gelir elde ederek, satılan malları da sahte evraklar düzenleyerek varmış gibi hırsızlık yapma ihtimallerine karşı araştırılması.

Yukarıda belirtilen konular ile ilgili firma sahipleri ve yetkilileri devamlı merak içerisinde olup bu meraklarını gidermek için bu konular ile ilgili araştırma yollarına müracaat etmektedirler. Firmamız Class Dedektiflik yaklaşık 10 yıllık tecrübesi ile ülkemizde ve çeşitli dünya ülkelerinde faaliyet gösteren sayısız holding, anonim şirket, kolektif şirket, limited şirket ve şahıs şirketlerinin çalışanlarını araştırarak sayısız araştırma hizmeti vermiştir.

Sizler firma çalışanlarınızın usulsüz iş ve işlem yaptıkları konularında şüpheye düşerseniz konunun araştırılması ile ilgili bilgi almak için firmamızı 7 gün 24 saat +90 542 484 25 26 numaralı telefondan arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Whatsapp

İLETİŞİM
WHATSAPP