EVLİLİK ÖNCESİ ARAŞTIRMA

Evlilik Öncesi Araştırma

Dünya üzerinde yaşayan insanlar toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi oluşturmak için karşı cins ile muhakkak yaşadıkları ülkenin aile hukukunu düzenleyen yasalar ışığında resmi nikâh yapmaları gerekmektedir. Her geçen gün değişen ve gelişen insan hayatında bazı ciddi olumsuz yönde değişikliklerde olmaktadır. İnsanlar yaşamış oldukları ülkenin örf, inanç, adet ve ananelerinden uzaklaşarak yoz bir toplum haline gelmektedir. Bu yozlaşma insanların ahlaki çöküntü içerisinde olmasına da neden olmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile insanların aralarındaki iletişimin daha kolay bir hale gelmesi insanların birbirleri ile çok daha kolay tanışıp arkadaşlık dostluk kurmaları da kolaylaşmıştır. Ancak insanlar doğanın kuralı gereği doğal, sosyal ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için karşı cinse her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaçların başında da evlenerek yuva kurma ihtiyacı gelmektedir. Ancak, yukarıda da bahsettiğimiz gibi insanların atalarının izinden ayrılması, örf ve adetlerinden uzaklaşması beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. İnsanlar her geçen gün birbirlerini daha fazla kandırmakta aldatmakta birbirlerine karşı söylemiş oldukları yalanların dozunu arttırmaktadır. Hal böyle olunca evli ve çocukları olan kimseler cinsel ihtiyaçlarını karşılamak maddi manevi çıkar elde etmek için evlenme çağında veya hayatlarının ikinci baharını yaşamak isteyen ikinci ya da üçüncü evliliklerini planlayan her iki cins karşı tarafa çeşitli yalanlar söyleme ihtiyacı hissetmektedirler. Ayrıca her geçen gün hızla yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı, maddi çıkar elde etmek için işlenen suçlar, alkol bağımlılığı, kumar alışkanlığı ve benzeri kötü alışkanlıklar insanlar tarafından gizlenmektedir. Hal böyle olunca da yapılan evliliklerin büyük çoğunluğu daha birinci yılını tamamlamadan boşanma ile sonuçlanmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerle evlenmeyi düşünen insanlar evlenme ümidi ile evli çoluk çocuk sahibi insanların elinde evlenmek vaadi ile kandırılmamak ve maddi ve manevi zarara uğramalarının önüne geçilmesi için evlilik öncesi araştırma yapılması bu tür olumsuz olayların önüne geçecektir. Ayrıca evlenme çağında olan insanların evleneceği insanı tam olarak tanımadan, kendisi hakkında hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadan, evleneceği kişinin var olan alkol, sigara, kumar, uyuşturucu madde bağımlılığı, gece hayatı, yalan, sadakatsizlik, cinsel sapkınlık ve geçmişte işlemiş olduğu suçlar ile ilgili olumsuz sabıka kaydı gibi kötü alışkanlıklarının öğrenilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür araştırmalar yapılmadan acele bir şekilde yapılan evlilikler kısa sürede boşanma ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle evlenmeyi düşünen insanların tamamı evleneceği kişi hakkında evlilik öncesi araştırma yaptırmadan evlenmeleri durumunda olumsuz yönde yapılacak bir evlilik insanların maddi ve manevi kayıplarına neden olacağı için evlilik öncesi araştırma yapılması insanların menfaatine olacağı firmamızın yapmış olduğu evlilik öncesi araştırmanın neticeleri göstermektedir.

Evlilik öncesi araştırma istatistikleri:

Firmamız tarafından yapılan evlilik öncesi araştırmaların büyük bir çoğunluğu %70 oranında olumsuz sonuçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar insanların evli oldukları halde evlenecekleri kişilere kendilerini bekar olarak veya eşi ile mutsuz olduğu bu nedenle boşanma sürecine girdiklerini, eşiyle ve varsa çocuklarıyla görüşmediğini, yakında eşinden boşanacağını belirterek yalan söylemekte ve bu suretle evleneceği insanı kandırmaktadır. Ayrıca günümüzde insanların ahlaki çöküntü içerisinde olması aldatma ve sadakatsizlik olaylarının artması ile insanlar evleneceği kişiyi cinsel ve duygusal yönden aldatmakta, çeşitli yalanlar söyleyerek kandırmaktadırlar. Yine evlilik çağında insanların bazıları alkol, sigara, uyuşturucu madde bağımlılığı, kumar, cinsel sapkınlık ve benzeri kötü alışkanlıklarını evleneceği kişiden saklayarak evleneceği kişiye kandırmaktadırlar. Evlilik çağında olan bu tür kişilerin sayıları küçümsenmeyecek kadar çok fazladır. Bu nedenle evlilik öncesinde evlenecek olan kişinin araştırılması son derece hayati önem taşımaktadır.

Firmamız CLASS DEDEKTİFLİK yaklaşık 10 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar sayısız evlilik öncesi araştırma hizmeti vermiş olup verilen hizmetlerin büyük çoğunluğu evlenecek olan kişinin kötü alışkanlıkları, geçmişi, yalan söylemesi, kendisini farklı tanıtması ve benzer tespitlerimizden dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.

 

Whatsapp

İLETİŞİM
WHATSAPP