DOLANDIRICILIK OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI

DOLANDIRICILIK OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI

İnsanlığın var olduğu ilk çağlardan bugünlere insanların maddi ve manevi çıkar elde etmek için birbirlerini dolandırdıkları tarih boyunca görülmüştür. Dolandırıcılık bir insanın saflığından, iyi niyetinden faydalanarak aldatma amacıyla kasıtlı yapılan bir eylemdir. Dolandırıcılık suçu farklı türlerde yapılmaktadır. Günümüzde insanlar arasında sağlanan iletişim teknolojisinin değişip gelişmesiyle de dolandırıcılık suçunu işleyen kişilerin sayısı oldukça artmak olmakla birlikte yeni dolandırıcılık metotları karşımıza çıkmaktadır. Dolandırıcılık türleri ilk çağlarda avlanan av hayvanları, tarımsal gıdalar, hayvanlardan ve tarımdan elde edilen giyim malzemeleri, avlanmak maksadı ile kullanılan ilkel silahlar ve benzeri kıymetli eşyaların hukuka aykırı elde edilmesi ile yapılırdı.

Günümüzde ise dolandırıcılık eylemlerinin başında telefon ve internet üzerinden kendilerini polis, savcı, hâkim ve benzeri kurumlarda çalışan görevliler olarak tanıtarak çeşitli banka hesaplarına para, cep telefonlarına kontur yükletilmesi şeklinde yapılırken ardından kaçak arkeolojik kazılarda yapılan kazı sunucunda çıkan heykel, altın, sikke, madalyon, lahit, kral mezarı, ilkel avlanma silahları, eski para gibi sahte materyallerle yapılmaktadır. Dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren kişiler insanların dini inanç ve duygularını kullanarak eylemlerine alet edip insanları maddi manevi dolandırmaktadır. Bir başka dolandırıcılık metodu da ticaret hayatında sıklıkla karşımıza çıkan ticari mal, motorlu taşıt, her türlü araç gereç iş makinesi, her türlü gıda maddesi ve benzeri ürünlerin alım ve satımı esnasında sahte çek, sahte senet ve sahte kıymetli evrak vermek suretiyle yapılan dolandırıcılık şeklidir. İnsanlar özel ve resmi belgede sahtecilik yaparak diğer insanları dolandırdığı görülmektedir. Dolandırıcılar her geçen gün geliştirdikleri dolandırıcılık metotları ile emlak piyasasında da ev, yazlık, iş yeri ve arsa türü kıymetli gayrimenkulleri sahte resmi evrak düzenleyerek, sahte para kullanarak ve sahte kimlik bilgisi hazırlayarak kendilerine ait olmayan bir yeri kendilerine ait göstererek satarak maddi çıkar elde etmektedirler. Son yıllarda sayılarında hızla artış olan evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayları da gündeme gelmiştir. İster kadın olsun ister erkek hiç fark etmiyor.  İnsanlar maddi çıkar elde etmek için evli oldukları halde veya evlenme niyetleri olmadığı halde karşı cinsle arkadaşlık kurarak kurmuş oldukları arkadaşlığı daha ileri götürerek sevgili olmak ve evlenme vaadinde bulunarak haksız maddi çıkar elde ederek evleneceği kişiyi evlilik vaadiyle dolandırmaktadır.

Ülkemizde ceza hukukumuzu düzenleyen 5237 sayılı Türk ceza kanunun 157 ve 158. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kanun maddelerine göre;

TCK Madde 157

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan bir kişi” dolandırıcılık suçunu işlemiş olur ve bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına çarptırılabilir.

TCK Madde 158

Dolandırıcılık suçunun aşağıdaki durumlarda işlenmesi hâlinde, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Şeklinde düzenlenmiştir. 157. Madde dolandırıcılık suçunun niteliksiz halini düzenlerken, 158. Madde bu suçun nitelikli olarak işlenmesi şeklini düzenlemiştir. Suçun nitelikli olarak işlenmesi halinde faillere verilecek olan hapis ve para cezalarının arttırılması öngörülmüştür.

Türk ceza kanunun 157. Maddesi bu suçun niteliksiz hali iken aşağıda belirtilen hallerin kullanılarak bu suçun işlenmesi halinde dolandırıcılık suçu nitelikli hal alarak bu suçu işleyen failler hakkında 158. Madde devreye girerek kişilerin bu madde kapsamında yargılanmalarının yapılarak haklarında hüküm verilmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık

(1) Dolandırıcılık suçunun;

 1. a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

 2. b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

 3. c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

 4. d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

 5. e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

 6. f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

 7. g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

 8. h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

 9. i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

 10. j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

 11. k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Ülkemizde dolandırıcılık suçu en çok işlenen suçlar arasındadır. İnsanlar kısa yoldan maddi çıkar elde etmek için veya insanların dini duygularını istismar ederek belirlemiş olduğu herhangi bir hedefe ulaşmak için dolandırıcılık suçunu niteliksiz veya nitelikli bir şekilde işlemektedir. Firmamız Class Dedektiflik yaklaşık 10 yıllık tecrübesi ile sayısız dolandırıcılık olayı ile karşılaşmış yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde birçok faili meçhul dolandırıcılık olayının aydınlatılmasında rol oynamıştır.

Sizlerde dolandırıcılık olayı ile karşılaşırsanız dolandırıcıların yakalanması için profesyonel yardım almak için firmamızın merkezini 7 gün 24 saat +90 542 484 25 26 numaralı telefondan arayarak firma yetkililerimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

NOT: Dolandırıldığınız anladığınız ilk andan itibaren durumu derhal bağlı bulunduğunuz bölge polis yetki sınırlarında ise en yakın Emniyet amirliğine, Jandarma bölgesi sınırlarında ise Jandarma karakoluna veya bölgenin yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanız dolandırıcıların yakalanmasında etkili olacaktır. Firmamız işlenen dolandırıcılık suçunun yetkili makamlara bildirilmemiş konu ile ilgili hiçbir şekilde şikâyet ve suç duyurusunda bulunulmamış dolandırıcılık olayları ile ilgili araştırma hizmeti vermemektedir.

Whatsapp

İLETİŞİM
WHATSAPP